background image

12A-22

AMESTEC DE CARBURANT

Colector eşapament

K7M, şi 710

12A

REMONTARE

a

a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate

demontate.

a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de

eşapament.

a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a

colectorului de eşapament (2,5 daN.m).

a Strângeţi la cupluri:

prezoanele de fixare a tubului de coborâre

eşapament (0,7 daN.m)  (dacă sunt prezoane
demontate),

piuliţele de fixare a tubului de coborâre

eşapament (2,1 daN.m).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

109399

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament
între colectorul de eşapament şi catalizator.

108427

6

3

1

5

4

2

7