background image

12A-21

AMESTEC DE CARBURANT

Colector eşapament

K7M, şi 710

12A

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen
a Demontaţi:

- cele două fixări () ale tubului de coborâre

eşapament,

- fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă,

- colectorul de eşapament.

Cupluri de strângerem

piuliţe de fixare a
c o l e c t o r u l u i   d e
eşapament

2,5 daN.m

prezoane de fixare a
tubului de coborâre
eşapament

0,7 daN.m

piuliţe de fixare a tubului
de coborâre eşapament

2,1 daN.m

108425

1

1

108427

2