background image

12A-19

AMESTEC DE CARBURANT

Colector eşapament

K7J, şi 710

12A

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.

a Demontaţi fixările (1) ale ecranului termic.

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen

a Demontaţi:

- cele două fixări () ale tubului de coborâre

eşapament,

- fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă,

- colectorul de eşapament.

REMONTARE

a

Cupluri de strângerem

piuliţe de fixare a
c o l e c t o r u l u i   d e
eşapament

2,5 daN.m

prezoane de fixare a
tubului de coborâre
eşapament

0,7 daN.m

piuliţe de fixare a
tubului de coborâre
eşapament

2,1 daN.m

108425

1

1

108427

109399

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament
între colectorul de eşapament şi catalizator.

2