background image

12A-18

AMESTEC DE CARBURANT

Repartitor admisie

K7M, şi 710

12A

a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de

admisie de pe clema (9).

a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice (1 0) al

repartitorului de admisie.

a Demontaţi şuruburile de fixare superioară (11) a

repartitorului de admisie.

a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele de fixare inferioară

(12) a repartitorului de admisie.

a Demontaţi repartitorul de admisie.

REMONTARE

a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate

demontate.

a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piuliţa

de fixare inferioară centrală (13).

a Strângeţi la cuplu:

şuruburile de fixare a repartitorului de admisie

(2,5 daN.m),

piuliţele de fixare a repartitorului de admisie

(2,5 daN.m).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107486

107777

Notă:

Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare 
inferioară centrală:

- demontaţi piuliţele la extremităţi,

- dezlipiţi repartitorul chiulasei.

12

12

11

11

10

9

12

12

107777

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - Remontare
).

13