background image

12A-17

AMESTEC DE CARBURANT

Repartitor admisie

K7M, şi 710

12A

a Debranşaţi:

- conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture,

- conectorul motorului pas cu pas de ralanti (7).

a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.

a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8)  a

rampei de injecţie.

a Debranşaţi conducta de admisie benzină (8)  a

rampei de injecţie.

a

a Debranşaţi conectorii injectoarelor.

107357

DIRECŢIE MANUALĂ

ATENŢIE

Înaintea intervenţiei, protejaţi alternatorul
utilizând saci de plastic.

IMPORTANT

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

DIRECŢIE ASISTATĂ

IMPORTANT

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

8

7

IMPORTANT

În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:

- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte

incandescente de suprafaţa de lucru,

- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când

debranşaţi racordul,

- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de

carburant.