background image

12A-5

AMESTEC DE CARBURANT

Caracteristici

K7M, şi 710

12A

Senzor de presiune colector

SIEMENS 5WK9681

Senzor de tip piezorezistiv

Conector cu 3 pini:

- A: masă

- B: semnal

- C: alimentare + 5 V

Ordine injecţie

1, 3, 4, 2 (numărul 1 parte volant motor)

Diagnosticare

Tester de diagnosticare

CLIP exclusiv

Potenţiometru clapetă fluture

CTS

Conector cu 3 pini:

- A: masă

- B: alimentare + 5 V

- C: semnal

Rezistenţă pistă: 1200 

±±±±

 240 

Senzor detonaţie

JCAE

Senzor de tip piezoelectric

Cuplu de strângere: 20 N.m

Senzor poziţie şi turaţie
motor

SIEMENS

Conector integrat

Rezistenţă: 200 până la 270 

Sondă de oxigen amonte

NTK 6 L

Încălzirea sondei este întreruptă atunci când
temperatura gazelor de eşapament este mai mare de
650°C.

Rezistenţă de încălzire: 3,3  la 20°C

Conector cu 4 pini

- A: alimentare rezistenţă de încălzire

- B: masă rezistenţă de încălzire

- C: + semnal

- D: - semnal

Motor cald:

- Amestec bogat > 850 mV

- Amestec sărac < 100 mV

Denumire

Marcă - Tip

Indicaţii particulare