background image

11A-38

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR

Garnitură chiulasă

L90, şi K7M, şi 710

11A

a Demontaţi suportul întăriturii repartitorului de

admisie situat între carterul cilindrilor şi repartitorul
de admisie (5).

a Debranşaţi conducta (6) de alimentare cu carburant

de pe rampa de injecţie.

107486

IMPORTANT

Aveţi grijă la stropirile cu benzină când
debranşaţi racordul de alimentare.

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

5

6