background image

11A-34

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR

Garnitură chiulasă

L90, şi K7J, şi 710

11A

I - CURĂŢARE CHIULASĂ

a Curăţaţi chiulasa.

II - VERIFICARE SUPRAFAŢĂ DE ÎMBINARE

a Verificaţi cu o riglă şi un set de cale dacă există

deformare a suprafeţei de îmbinare a chiulasei.

Deformarea maximă este de 0,05 mm.

a Probaţi chiulasa pentru a detecta o eventuală fisură

cu ajutorul echipamentului de probare a chiulasei
(consultaţi  catalog echipamente atelier de
reparaţie
).

a Consultaţi  NT 6 0 1 0 A   pentru metoda de

dezmembrare a chiulasei.

REMONTARE

a

a Plasaţi pistoanele la jumătatea cursei pentru a evita

orice contact cu supapele în momentul strângerii
chiulasei.

a Montaţi chiulasa împreună cu o garnitură nouă.

a Strângere chiulasă:

- prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de

fixare a chiulasei (2 daN.m),

- Verificaţi ca toate şuruburile de fixare a chiulasei

să fie bine strânse la 2 daN.m,

- strângeţi în ordine şi la unghi şuruburile de fixare

a chiulasei (220° 

±±±±

 10).

IMPORTANT

- Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor

din aluminiu.

- Purtaţi ochelari.

- Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

- Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs

DECAPJOINT  pentru a dizolva partea de
garnitură care a rămas lipită.

- Aplicaţi produsul pe partea de curăţat; aşteptaţi

circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu
ajutorul unei spatule de lemn.

ATENŢIE

Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele
vopsite.

Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita
introducerea de corpuri străine în canalizările de
alimentare şi de retur ulei.

Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să
antreneze obturarea diferitelor conducte de
alimentare cu ulei şi să provoace o distrugere
rapidă a motorului.

ATENŢIE

Înlocuiţi sistematic toate şuruburile chiulasei
după demontare.

ATENŢIE

Nici o rectificare a chiulasei nu este autorizată.

ATENŢIE

Pentru a obţine o strângere corectă a şuruburilor,
extrageţi cu ajutorul unei seringi, uleiul care se
poate găsi în găurile de fixare din chiulasă.

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu toate garniturile demontate.

107772

ATENŢIE

Nu restrângeţi şuruburile chiulasei după
aplicarea acestei proceduri.

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9