background image

11A-23

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR

Curea distribuţie

L90, şi K7J, şi 710

11A

a Montaţi dispozitivul întinzător de curea de distribuţie

(Mot. 1135-01) (12).

a Întindeţi cureaua de distribuţie, rotind galetul

întinzător cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1135-01) în
sens invers acelor de ceasornic.

a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului

(Mot. 1505) sau (Mot. 

1715) la valoarea de

165 Hz 

±±±±

 

10, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu

motor şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de
control tensiune curele: Utilizare
).

a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a galetului

întinzător (5 daN.m).

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit în sens orar.

a Efectuaţi calajul motorului la Punctul Mort Superior

cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1489).

a Demontaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior (Mot.

1489).

a Remontaţi dispozitivul de pretensionare a curelei de

distribuţie (Mot. 1501) pe pinionul arborelui cu came

a Aplicaţi o pretensionare, pe secţiunea curelei de

distribuţie, cu ajutorul unei chei dinamometrice
"cuplu slab"
 reglată la cuplul de 1 daN.m

a Demontaţi dispozitivul (Mot.1501).

a Verificaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1505) sau

(Mot. 1715), ca tensiunea curelei de distribuţie să fie
de 165 Hz 

±±±±

 10.

a Dacă valoarea tensiunii este în afara toleranţei,

reajustaţi-o reluând procedura de tensionare de la
început. 

a Strângeţi la cuplu şi la unghi şurubul de fixare a

fuliei arborelui cotit (3 daN.m + 80° 

±±±±

 5), blocând

volantul motor cu ajutorul unei şurubelniţe.

a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENETANCH, pe

şuruburile de fixare a carterului de distribuţie
superior.

a Strângeţi la cupluri:

şuruburile M10 de fixare a carterului de

distribuţie superior (4,4 daN.m) (13),

şurubul M8 de fixare a carterului de distribuţie

superior (2,2 daN.m) (14),

şuruburile de fixare a carterului de distribuţie

inferior (0,8 daN.m),

şuruburile de fixare a capacului suspensiei

pendulare a motorului (6,2 daN.m).

a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A,

Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii).

107492

12

107499

13

13

14