background image

11A-14

PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR

Curea accesorii

L90, şi K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

11A

a Remontaţi cureaua de accesorii.

a Montaţi un şurub lung (7) pe suportul multifuncţional.
a Întindeţi cureaua cu ajutorul şurubului (7).
a Reglaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului

(Mot. 

1505) sau (Mot. 

1715) la valoarea de

204 

±±±±

 5 Hz, (consultaţi NT 3786A, Ansamblu motor

şi parte inferioară motor, 10A, Aparat de control
tensiune curele: Utilizare
).

a Efectuaţi trei ture motor pentru a poziţiona corect

cureaua.

a Controlaţi tensiunea curelei cu ajutorul dispozitivului

(Mot. 1505) sau (Mot. 1715).

a Dacă tensiunea curelei este în afara toleranţei,

reajustaţi-o.

a Demontaţi şurubul (7).
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a galetului

întinzător (2,1 daN.m).

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile roţii (10,5 daN.m).

105999

ATENŢIE

Verificaţi ca dintele exterior al tuturor fuliilor să
rămână liber.

109235

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie: Demontare - remontare
).

7