background image

10A-25

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Ansamblu motor - cutie de viteze

L90, şi K7M, şi 710

10A

a Goliţi circuitul de aer condiţionat cu ajutorul staţiei

de încărcare.

a Debranşaţi racordurile conductelor de aer

condiţionat de pe compresorul de aer condiţionat.

a Dislocaţi:

- rotula (18) a cablului de comandă a cutiei clapetă

fluture,

- opritorul teacă (19) al cablului de comandă a cutiei

clapetă fluture.

a Debranşaţi:

- conectorul electrovanei de purjare a absorbantului

de vapori de benzină,

- conducta amplificatorului de frânare de pe

colectorul de admisie.

- conducta de reaspirare a vaporilor de benzină (20)

de pe colectorul de admisie.

- conducta de alimentare cu carburant (21)  de pe

rampa de injecţie.

ATENŢIE

Montaţi obligatoriu buşoane de protecţie pe
orificiile conductelor şi ale compresorului de aer
condiţionat pentru a evita introducerea umidităţii
în circuit.

107356

19

18

107357

IMPORTANT

Aveţi grijă la stropirile cu benzină când
debranşaţi racordul de alimentare.

Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

21

20