background image

10A-18

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Ansamblu motor - cutie de viteze

L90, şi K7J, şi 710

10A

a Aplicaţi un strat de LOCTITE FRENBLOC, pe

şuruburile de fixare a etrierelor de frână.

a Strângeţi la cupluri:

buloanele de fixare a blocului amortizor al cutiei

de viteze (10,5 daN.m),

piuliţa de fixare a capacului cutiei de viteze pe

blocul amortizor al cutiei de viteze (6,2 daN.m),

şuruburile de fixare a cadrului (10,5daN.m),

şuruburile de fixare superioară a tirantului

cadrului (2,1 daN.m),

şuruburile de fixare inferioară a tirantului

cadrului (6,2 daN.m),

şuruburile de fixare a cremalierei de direcţie

(10,5 daN.m)

buloanele piciorului amortizorului (10,5 daN.m),

şuruburile de fixare a etrierelor de frână

(10,5 daN.m),

piuliţele de rotule de direcţie (3,7 daN.m),

şuruburile de fixare a bieletei de preluare cuplu

(10,5 daN.m),

şuruburile roţii (10,5 daN.m).

a Remontaţi catalizatorul (consultaţi 19B, Eşapament,

Catalizator).

a Efectuaţi:

- umplerea cu ulei motor dacă este necesar,

- umplerea cu ulei cutie de viteze dacă este necesar,

- umplerea şi purjarea circuitului de răcire (consultaţi

19A, Răcire, Golire - umplere circuit de răcire).

a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.
a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând

volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.

a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu

ajutorul staţiei de încărcare.

a Efectuaţi umplerea circuitului de direcţie asistată.
a Purjaţi circuitul de direcţie asistată manevrând

volanul de la un capăt la celălalt cu motorul pornit.

a Efectuaţi umplerea circuitului de aer condiţionat cu

ajutorul staţiei de încărcare.

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

DIRECŢIE MANUALĂ, şi AER CONDIŢIONAT

DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie: Demontare - remontare
).