background image

10A-135

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Curele de distribuţie: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare

(sens orar parte distribuţie) până când aliniaţi reperul
(6) al pinionului arborelui cotit cu reperul gravat (7)
pe carter.

a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 

799-01),

reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (8) cu
reperul gravat (9) pe capacul chiulasei.

1101

8

7

9

6

Notă:

Reperele (7) şi (9) sunt gravate exclusiv pe
motoarele care nu prezintă o gaură pentru
calibrul tijă de calaj.