background image

10A-123

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Motor: Reasamblare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

a Remontaţi colectorul de eşapament echipat cu o

garnitură nouă.

Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele colectorului
de eşapament (25 N.m)
.

a Remontaţi sonda de oxigen.

Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N.m)  cu
ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).

a Remontaţi ecranul termic al colectorului de

eşapament.

Strângeţi la cuplu piuliţele ecranului termic al
colectorului de eşapament (22 N.m)
.

a Remontaţi 

- suportul de accesorii,

- accesoriile.

REMONTARE CUREA DE ACCESORII (PENTRU 
MOTOARELE FIXATE PRIN FAŢA ACCESSORII)

a - Motoare echipate cu curea striată

a

Remontaţi:

- un galet întinzător nou,

- o curea de accesorii nouă.

a Efectuaţi două rotaţii ale arborelui cotit pentru a

poziţiona corect cureaua de accesorii.

108573

Notă:

Consultaţi  10A, Ansamblu motor şi parte
inferioară motor, Cupluri de strângere
 pentru
a cunoaşte valorile cuplurilor de strângere.

1

5

7

6

2

3

4

107501

ATENŢIE

- Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

- În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi

obligatoriu galeţii întinzători şi înfăşurători.

Notă:

Pentru a cunoaşte valorile tensiunii curelelor şi
poziţiile curelelor pe diferitele fulii (consultaţi
NT 3786A Tensiuni curele motoare D, F, G, K,
L, P, S, V, ZD3
).