background image

10A-114

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Distribuţie - chiulasă: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

1 - Calaj distribuţie cu calibru tijă de calaj

a Remontaţi şurubul fuliei de accesorii a arborelui cotit

cu o antretoază.

a Demontaţi buşonul calibrului tijă de Punct Mort

Superior.

a Înfiletaţi calibrul tijă de Punct Mort Superior

(Mot. 1489).

a Rotiţi arborele cotit în sensul său de funcţionare

(sens orar parte distribuţie) până când arborele cotit
ajunge să se sprijine pe calibrul tijă de Punct Mort
Superior.

a Reperul de calaj al pinionului arborelui cotit (2)

trebuie să fie pe verticală şi aliniat cu reperul de pe
carterul (3) efectuat la demontare.

a Aliniaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 

799-01)

reperul de calaj al fuliei arborelui cu came (4) cu cel
de pe capacul chiulasei (5) efectuat la demontare.

107495

108570

14489

107495

2

3

4

5