background image

10A-110

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Distribuţie - chiulasă: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

I - REMONTARE CHIULASĂ

a Poziţionaţi pistoanele la jumătatea cursei.
a Degresaţi feţele combustiei chiulasei şi carterului

cilindrilor.

a Verificaţi prezenţa bucşei crestate de centrare (1) pe

carterul cilindrilor.

a Montaţi, pe carterul cilindrilor, dispozitivul (Mot. 104)

în (2).

a Montaţi garnitura chiulasei pe carterul cilindrilor.
a Remontaţi chiulasa.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile chiulasei

(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte
inferioară motor, Parte superioară motor:
Caracteristici
).

a Remontaţi capacul chiulasei echipat cu o garnitură

nouă.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 104

Tije de centrare
garnitură şi chiulasă

Mot. 1489

Calibru tijă de calaj
punct mort superior

Mot. 799-01

Imobilizator pinioane
pentru curea dinţată
de distribuţie

Mot. 1501

D i s p o z i t i v   d e
pretensionare curea
de distribuţie

Mot. 1135-01

Întinzător curea de
distribuţie

Mot. 1715

Aparat de control
t e n s i u n e   c u r e l e
(frecvenţmetru)

Mot. 1505

Aparat de control
t e n s i u n e   c u r e l e
(frecvenţmetru)

Material indispensabil

cheie dinamometrică "cuplu slab"

Cupluri de strângerem

şuruburi capac chiulasă
din aluminiu

10 N.m

şuruburi capac chiulasă
din plastic

11 N.m

şuruburi suport alternator

22 N.m

şurub tub de ghidare jojă
de ulei

12 N.m

piuliţă galet întinzător de
distribuţie

50 N.m

şuruburi M6 carter de
distribuţie

8 N.m

şuruburi M8 carter de
distribuţie

22 N.m

şuruburi M10 carter de
distribuţie

44 N.m

şurub fulie de accesorii
arbore cotit

30 N.m + 80° ±

±

±

± 5°

buşon calibru tijă de
Punct Mort Superior 

20 N.m

14689

Cupluri de strângerem

1

2