background image

10A-98

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Atelaj mobil: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

1 - Pregătire biele

a Controlaţi vizual:

- starea bielelor (răsucire şi perpendicularitate sau

paralelism),

- curăţenia suprafeţelor de reazem dintre capacul şi

corpul bielei.

a Utilizaţi o placă cu încălzire de 1500 waţi.

a Puneţi picioarele bielelor pe placa cu încălzire.

a Aveţi grijă ca întreaga suprafaţă a piciorului bielei să

fie în contact cu placa.

a Pe fiecare picior al bielei, plasaţi (ca martor luminos

de temperatură) o bucată de sudură auto-decapantă
cu cositor în (1) al cărei punct de fuziune este de
aproximativ 250° C.

a Încălziţi piciorul bielei până la fuziunea martorului

luminos de sudură auto-decapantă.

2 - Pregătire axe piston

a Verificaţi ca axele pistoanelor să culiseze liber în

pistoane.

a Pentru axele fără guler, utilizaţi centrorul C13 şi axul

de montare A13 a cutiei (Mot. 574-22).

Pentru axele cu întăritură, utilizaţi centrorul C13 şi
axul de montare A13-01 din cutia (Mot. 574-24).

a Montaţi axul pistonului (2) pe axul de montare (3).
a Înfiletaţi centrorul () până la strângerea

ansamblului.

a Defiletaţi cu un sfert de tură axul de montare (3).

3 - Sens de montare a pistoanelor în raport cu 
bielele

a

103310

1

103309

ATENŢIE

Biela este simetrică, două sensuri de montare
sunt posibile.

Totuşi, montaţi toate bielele în acelaşi sens.

Notă:

Pentru motoarele K7J şi K7M 710, nu există
bosaj pe pistoane.

Reperaţi exclusiv cu săgeata gravată pe capul
pistonului.

4

3

2