background image

Siguran

i Relee 

4-5 

Alocare (în func

ie de nivelul de echipare  

EH1 (Conector cu 40 pini) NEGRU 

 

 

                                   MARO 

Pin Leg

tur Denumire 

A1 

--

 

Neutilizat

A2 

-- Neutilizat

A3 

-- Neutilizat

A4 

-- Neutilizat

A5 

64E Comand

 + indicator luminos lumin semnalizare direcie 

A6 

47F Semnal 

vitez

 vehicul 

 

A7 

-- Neutilizat

A8 

20B Comand

 + temporizator deschidere blocare electric ui 

A9 

-- Neutilizat

A10 

-- Neutilizat

A11 

--  

Neutilizat

A12 

-- Neutilizat

A13 

-- Neutilizat

A14 

-- Neutilizat

A15 

LPG + 

Lamp

 de poziie stânga protejat 

A16 

80X  

Semnal microbuz anten

 transponder

 

A17 

20A  

Comand

 + temporizator închidere blocare electric ui 

A18 

-- Neutilizat

A19 

-- Neutilizat

A20 

87H 

Semnal - contactor 1 pozi

ie ofer 

 

 

                                      VERDE 

B21 

-- Neutilizat

B22 

AP10 + 

Dup

 contact protejat siguran lamp stop 

B23 

60BR Semnal 

oc unitate central electric airbag 

B24 

14E Comand

 + temporizator tergtor parbriz 

B25 

-- Neutilizat

B26 

64T Comand

 pornire temporizator semnalizator stânga 

B27 

-- Neutilizat

B28 

64S Comand

 pornire temporizator semnalizator dreapta 

B29 

-- Neutilizat

B30 

13N Comand

 - iluminare interioar > Cadru u spate 

B31 

15M Comand

 - releu lunet spate cu dezgheare 

B32 

80T Comand

 - martor luminos antidemaraj 

B33 

64Q Comand

 - temporizator central clipitoare 

B34 

HK 

Semnal diagnosticare K 

B35 

-- Neutilizat

B36 

H17 

Semnal cod injec

ie benzin > Diesel > Antidemaraj 

B37 

-- Neutilizat

B38 

H7 Intrare 

tura

ie motor 

B39 

15B Comand

 + lunet spate cu dezgheare 

B40 

13A Comand

 - iluminare interioar > Cadru u fa