background image

10A-96

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Atelaj mobil: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

III - MONTARE CUZINEŢI BIELE

a Motorul este echipat cu cuzineţi fără profil de

eliminare erori de montaj.

a Montarea cuzineţilor se face obligatoriu cu ajutorul

dispozitivului (Mot. 1492).

a Alegeţi suportul cuzinet (1) corespunzător motorului

(marcaj al tipului de motor (2) pe suport).

a Glisaţi suportul cuzinet în canalul (3) al soclului.

a Montaţi biela pe soclu.
a Rezemaţi partea inferioară (4) a piciorului bielei de

pionul de centrare.

a Montaţi cuzinetul (5) pe suportul cuzinet.

15198

15743

1

2

3

15744

15744-1

4

5