background image

10A-95

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Atelaj mobil: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

a Remontaţi arborele cotit.
a Plasaţi calele laterale ale arborelui cotit pe palierul

Nr.3 (canalele lângă arborele cotit).

a Aplicaţi două cordoane (5) de RHODORSEAL 5661

cu o lăţime de 1 mm pe palierul Nr.1.

a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând

Nr.1 lângă volantul motor.

a Strângeţi în ordine, la cuplu şi la unghi şuruburile

capacelor palierelor arborelui cotit (25 N.m + 47°
±

±

±

± 5°).

a Verificaţi ca arborele cotit să se rotească liber şi fără

punct dur.

103281

Notă:

- Suprafeţele de îmbinare ale carterului cilindrilor

şi ale capacului palierului N°1  trebuie să fie
curate, uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de
degete).

- Un surplus de produs de etanşare la aplicare

poate provoca o revărsare a acestui produs în
momentul strângerii pieselor. Amestecul
produs-fluid poate antrena o degradare a
anumitor elemente (motor, radiator,...).

21698

103282

5

7

3

1

5

9

8

4

2

6

10