background image

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Diagnosticare - Interpretare defecte

88C

88C-15

AIRBAG AB 8.0

Nr. Vdiag: 04

DF004

PREZENT

CIRCUIT AIRBAG FRONTAL PASAGER

CC

: scurtcircuit

CO

: circuit deschis

CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi
CC.0 : scurtcircuit la masă

INSTRUCŢIUNI

Particularităţi: nu efectuaţi niciodată măsurări la liniile de declanşare cu un alt aparat 
decât CLIP.
Utilizaţi bornierul cu 30 căi B40 pentru a interveni la nivelul conectorului calculatorului.

CO - CC

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Blocaţi calculatorul prin comanda testerului de diagnosticare.
Întrerupeţi contactul, verificaţi starea conectorului cu 8 pini albastru (pin A1 şi A2) din spatele compartimentului 
de depozitare.

Poziţionaţi adaptorul 1617 (3/4).
Utilizaţi obligatoriu testerul CLIP sau XRBAG pentru a efectua măsurarea rezistenţei pe cablul C al adaptorului.

Dacă valoarea obţinută nu este corectă, demontaţi planşa de bord.
Deconectaţi modulul de aprindere al modulului airbag pasager, racordaţi un modul de aprindere inert la conectorul 
modulului de aprindere apoi măsuraţi rezistenţa pe cablul C al adaptorului.
– Dacă valoarea obţinută nu este corectă, înlocuiţi fasciculul de cabluri (C4/C2).
– Dacă valoarea obţinută este corectă, înlocuiţi airbag-ul pasager.

Dacă valoarea obţinută este corectă, reconectaţi conectorul cu 8 pini şi modulul de aprindere al modulului 
pasager, deconectaţi calculatorul şi controlaţi conectica la nivelul conectorului cu 30 pini galben (pini 13 şi 14).

Montaţi bornierul cu 30 căi B40.
Utilizaţi obligatoriu testerul CLIP sau XRBAG pentru a efectua măsurarea rezistenţei pe cablul C al adaptorului.

Dacă valoarea obţinută nu este corectă, defecţiune a cablajului între calculator şi conectorul cu 8  pini (C0/C2).
Înlocuiţi cablajul dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Refaceţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare şi, în caz de absenţă defect, 
deblocaţi calculatorul.