background image

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Diagnosticare - Interpretare defecte

88C

88C-14

AIRBAG AB 8.0

Nr. Vdiag: 04

DF003

PREZENT

CONTINUARE

CC.1 - CC.0

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Blocaţi calculatorul prin comanda testerului de diagnosticare.
Întrerupeţi contactul şi demontaţi cele două şuruburi de fixare a pernei volanului.
Verificaţi starea cablului de declanşare.

Utilizaţi obligatoriu testerul CLIP, pentru a efectua măsurarea izolaţiei corespunzătoare tipului de defect în 
punctul C2 al circuitului airbag-ului frontal şofer.
Dacă valoarea obţinută nu este corectă, înlocuiţi contactul rotativ sub volan.

Reconectaţi contactul rotativ sub volan, deconectaţi conectorul calculatorului şi montaţi bornierul cu 30 căi B40.
Utilizaţi obligatoriu testerul CLIP pentru a efectua măsurarea izolaţiei corespunzătoare tipului de defect pe cablul 
reperat A al adaptorului.
Dacă valoarea nu este corectă, controlaţi conectica la nivelul conectorului cu  30 pini (pini 10 şi 11) şi înlocuiţi 
cablajul dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Reconectaţi calculatorul şi modulul de aprindere al pernei airbag-ului apoi puneţi 
contactul.
Ştergeţi memoria calculatorului apoi întrerupeţi contactul.
Refaceţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare şi, în caz de absenţă defect, 
deblocaţi calculatorul.
Distrugeţi perna airbag-ului dacă s-a efectuat înlocuirea (dispozitiv Elé. 1287).