background image

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Diagnosticare - Interpretare defecte

88C

88C-13

AIRBAG AB 8.0

Nr. Vdiag: 04

DF003

PREZENT

CIRCUIT AIRBAG FRONTAL ŞOFER

CC

: scurtcircuit

CO

: circuit deschis

CC.1 : scurtcircuit la + 12 volţi
CC.0 : scurtcircuit la masă

INSTRUCŢIUNI

Particularităţi:
Nu efectuaţi niciodată măsurări la liniile de declanşare cu un alt aparat decât CLIP.
Utilizaţi bornierul cu 30 căi B40 pentru a interveni la nivelul conectorului calculatorului.

CO - CC

INSTRUCŢIUNI

Nimic de semnalat.

Blocaţi calculatorul prin comanda testerului de diagnosticare.
Întrerupeţi contactul şi demontaţi cele două şuruburi de fixare a pernei volanului.
Verificaţi să fie corect branşat.

Deconectaţi perna volanului şi racordaţi un modul de aprindere inert la conectorul modulului de aprindere.
Puneţi contactul şi efectuaţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare.
Înlocuiţi perna airbag-ului dacă defectul a fost memorat (defectul nu mai este declarat prezent).

Cu contactul întrerupt, deconectaţi apoi reconectaţi conectorul contactului rotativ sub volan.
Interveniţi la nivelul conecticii dacă defectul este pur şi simplu memorat (defectul nu mai este declarat prezent).

Utilizaţi obligatoriu testerul CLIP, pentru a efectua măsurarea rezistenţei în punctul C2 al circuitului airbag-ului 
şofer.
Dacă valoarea obţinută nu este corectă, înlocuiţi contactul rotativ sub volan.

Reconectaţi contactul rotativ sub volan, deconectaţi conectorul calculatorului şi montaţi bornierul cu 30 căi B40.
Utilizaţi obligatoriu testerul CLIP, pentru a efectua măsurarea rezistenţei pe  cablul reperat A al adaptorului.
Dacă valoarea obţinută nu este corectă, controlaţi conectica la nivelul conectorului  cu 30 pini (pini 10 şi 11) şi 
înlocuiţi cablajul dacă este necesar.

Dacă controalele efectuate nu au permis să puneţi în evidenţă prezenţa unui defect, controlaţi pe soclul 
calculatorului airbag-ului prezenţa a cinci pioni de deschidere a şunturilor conectorului cu 30 pini.
Controlaţi starea conecticii calculatorului.
Controlaţi starea conectorului cu 30 pini (sistem de blocare...).

DUPĂ REPARAŢIE

Reconectaţi calculatorul şi modulul de aprindere al pernei airbag-ului apoi puneţi 
contactul.
Ştergeţi memoria calculatorului apoi întrerupeţi contactul.
Refaceţi un control cu ajutorul testerului de diagnosticare şi, în caz de absenţă defect, 
deblocaţi calculatorul.
Distrugeţi perna airbag-ului dacă s-a efectuat înlocuirea (dispozitiv Elé. 1287).