background image

10A-94

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Atelaj mobil: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

3 - Montare cuzineţi pe carter cilindri

a Montaţi dispozitivul (Mot. 1493-01) pe carterul

cilindrilor.

a Plasaţi cuzinetul canelat în dispozitivul

(Mot. 1493-01).

a Apăsaţi pe (1) până când aduceţi cuzinetul în contact

cu langheta (2).

4 - Montare cuzineţi pe capacele palierelor

a Montaţi dispozitivul (Mot. 1493-01) pe capacul

palierului.

a Plasaţi cuzinetul în dispozitivul (Mot. 1493-01).

a Apăsaţi pe (3) până când aduceţi cuzinetul în contact

cu langheta (4).

II - REMONTARE ARBORE COTIT

a Ungeţi cuzineţii arborelui cotit (exclusiv suprafaţa

care vine în contact cu arborele cotit.

16359-1

16359

2

1

16358

16357

4

3