background image

10A-93

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Atelaj mobil: Remontare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

I -REMONTARE CUZINEŢI ARBORE COTIT

1 - Determinare cuzineţi arbore cotit

a Consultaţi  10A, Ansamblu motor şi parte

inferioară motor, Parte inferioară motor:
Caracteristici
  pentru determinarea cuzineţilor
fusurilor.

2 - Sens de montare cuzineţi arbore cotit

a Pe carterul cilindrilor, puneţi cuzineţii canelaţi de pe

toate palierele.

a Pe capacele palierelor, puneţi:

- cuzineţii canelaţi de pe capacele palierelor Nr.2-4,

- cuzineţii necanelaţi pe capacele palierelor

Nr.1-3-5.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1493-01

Dispozitiv de centrare
cuzineţi paliere arbore
cotit (motoare K)

Mot. 1492

Dispozitiv de montare
cuzineţi bielă

Mot. 574-22

Scule şi dispozitive
pentru înlocuirea axelor
pistoanelor

Mot. 574-23

Inel B18 şi cală C18 de
montare ax piston.

Mot. 574-24

A x u l   A 1 3 - 0 1 ,
înlocuieşte axul A13 de
m o n t a r e   a   a x u l u i
pistonului

Material indispensabil

placă cu încălzire de 1500 waţi

cleşte pentru segmente

bucşă de montaj piston cu segmente în cămaşă
cilindru

Cupluri de strângerem

şuruburi capace paliere
arbore cotit

25 N.m + 47°

±

±

±

± 5°

piuliţe capace biele

10 N.m

(prestrângere)

+ 43 N.m

(strângere)

103283