background image

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Diagnosticare - Prefaţă

88C

188C

AIRBAG AB 8.0

Nr. Vdiag: 04

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Diagnosticare - Prefaţă

1. APLICABILITATE DOCUMENT

Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor 
caracteristici:

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE

Tip documentaţie

Metode de diagnosticare (prezentul document):
– Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă 

Tehnică), Dialogys.

Scheme electrice:
– Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie.

Tip testere de diagnosticare

– CLIP + Colecţie de adaptoare şi borniere pentru utilizarea funcţiei "control fascicule de cabluri 

airbag-uri" care cuprinde adaptorul cu 30 căi B40 (la soclu calculator de culoare galbenă).

Tip scule şi dispozitive indispensabile

3. REAMINTIRI

Demers

Pentru a diagnostica calculatoarele vehiculului, puneţi contactul.

Branşaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile dorite.

Vehicul(e): L90
Funcţie aferentă: AIRBAG

Nume calculator: Airbag AB 8.0
Nr. program: 09
Nr. VDIAG: 04

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Adaptor B32, B35

Elé. 1641

Bornier B55

Elé. 1617

(3/4)

Bornier B40

88C-1