background image

     CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare stări

87B

87B-27

Nr. Program: 522

Nr. Vdiag: 09

ET192

UŞI FAŢĂ

INSTRUCŢIUNI

Controlaţi ca nici un defect să nu fie prezent.
Deschideţi uşile faţă pe rând.

Verificaţi ca pentru fiecare uşă faţă deschisă, starea ET192 să fie "DESCHISE" sau pentru fiecare uşă faţă 
închisă starea să fie "ÎNCHISE".

Verificaţi racordarea cablajului uşilor faţă. 
Verificaţi continuitatea şi izolarea legăturilor:

Cadru uşă faţă stânga pin 1

 Pinul 30 al conectorului EH1 al UCH

Cadru uşă faţă dreapta pin 1

 Pinul 30 al conectorului EH1 al UCH

Cadru uşă faţă stânga pin 2

 Masă

Cadru uşă faţă dreapta pin 2

 Masă

Reparaţi dacă este necesar (consultaţi schema electrică a vehiculului aferent)

Verificaţi continuitatea între cei doi pini ai cadrelor uşilor.
Trageţi mânerul pentru a deschide broasca şi controlaţi să nu mai existe continuitate între cei doi pini.
Controlaţi dacă broasca se potriveşte în urechea zăvor.

În caz de defect, schimbaţi broasca.

DUPĂ REPARAŢIE

Refaceţi o diagnosticare a sistemului.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.