background image

     CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Control conformitate

87B

87B-20

Nr. Program: 522

Nr. Vdiag: 09

Diagnosticare - Control conformitate

INSTRUCŢIUNI

Nu efectuaţi acest control conformitate decât după un control complet cu ajutorul 
testerului de diagnosticare.
Valorile indicate în acest control conformitate sunt date cu titlu informativ.
Condiţie de aplicare: motor oprit contact pus.

Nr. 

crt.

Funcţie

Parametru sau Stare 

controlată sau Acţiune

Vizualizare 
şi Remarci

Diagnosticare

1

Alimentare

PR002:

Tensiune baterie

12 V < X < 12,5 V

În caz de problemă

efectuaţi o diagnosticare 

a circuitului de încărcare.

ET002:

+ 12 V după 

contact

Prezent

În caz de problemă

aplicaţi interpretarea 

stării ET002.

ET242:

Motor pornit

NU

Nimic de semnalat.

2

Iluminări

ET309:

Informaţie 

semnalizator 

dreapta

Activă  în momentul 

comenzii 

semnalizatorului 

dreapta

Dacă este inactivă: 

Aplicaţi interpretarea 

stării ET309.

ET310:

Informaţie 

semnalizator 

stânga

Activă  în momentul 

comenzii 

semnalizatorului stânga

Dacă este inactivă: 

Aplicaţi interpretarea 

stării ET310.

ET291:

Informaţie lumini 

de avarie

Activă  în momentul 

comenzii luminilor de 

avarie

Dacă este inactivă: 

Aplicaţi interpretarea 

stării ET291.

3

Ştergător 

geam

ET213:

Cadenţare 

ştergător parbriz

Activ în momentul 

comenzii ştergătorului 

de geam în poziţie 

intermitentă.

Dacă este 

inactiv:Aplicaţi 

interpretarea stării 

ET213.

ET005: 

Oprire 

corespunzătoare 

ştergător parbriz

Activ în momentul 

comenzii ştergătorului 

de geam în poziţie 

intermitentă la fiecare 

oprire corespunzătoare 

a ştergătorului de geam.

În caz de problemă

aplicaţi interpretarea 

defectului oprire 

corespunzătoare 

ştergător parbriz DF119.