background image

     CUTIE DE INTERCONECTARE HABITACLU

Diagnosticare - Interpretare defecte

87B

87B-16

Nr. Program: 522

Nr. Vdiag: 09

DF119 

MEMORAT

OPRIRE CORESPUNZĂTOARE ŞTERGĂTOR PARBRIZ

INSTRUCŢIUNI

Condiţii de aplicare a diagnosticării pentru defectul memorat:
Defectul este declarat prezent în urma comenzii ştergătorului de geam.
Particularităţi:
 funcţionare ştergătoare geam aleatorie în poziţie cadenţare 
(temporizare nerespectată).

Verificaţi ca starea oprire corespunzătoare faţă ET005 să fie "ACTIV" de fiecare dată când lamela 
ştergătorului de geam ajunge în poziţia repaus apoi să treacă în "INACTIV".

Verificaţi branşarea şi starea conectorilor Unităţii Centrale Habitaclu. 
Înlocuiţi conectorul dacă este necesar.

Verificaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a următoarelor legături:

UCH conector P1 pin A6  

 Pin 2 motor ştergător parbriz

Masă  

 Pin 1 motor ştergător parbriz

Reparaţi dacă este necesar.

Verificaţi branşarea şi starea conectorului motorului ştergătorului de geam.
Verificaţi motorul.
Verificaţi montarea ştergătorului de geam.
Eventual înlocuiţi motorul ştergătorului de geam.

DUPĂ REPARAŢIE

Aplicaţi instrucţiunea. 
Trataţi celelalte defecte eventuale. 
Ştergeţi defectele memorate.