background image

De citit cu testerul de Diagnosticare (ecran Identificare):

FIŞĂ DE DIAGNOSTICARE

Sistem: Cutie de Interconectare Habitaclu

Pagina 2 / 2

Identificare calculator şi piese înlocuite pentru sistem

Referinţă piesă 1

Referinţă piesă 2

Referinţă piesă 3

Referinţă piesă 4

Referinţă piesă 5

Referinţă calculator

Număr furnizor

Număr program

Versiune program

Nr. calibrare

VDIAG

Defecte identificate cu testerul de diagnosticare

Nr. defect

Prezent

Memorat

Denumire defect

Caracterizare

Context defect în momentul apariţiei sale

Nr. stare sau parametru

Denumire parametru

Valoare

Unitate

Informaţii specifice sistemului

Descriere:

Informaţii complementare

Care sunt elementele care v-au condus 
să înlocuiţi calculatorul?
Ce alte piese au fost înlocuite?

Alte funcţii defectuoase?

Precizările dumneavoastră:

FD 15

Fişă de Diagnosticare

pagină de imprimat sau de fotocopiat   -  pagină de imprimat sau de fotocopiat  -  pagină de imprimat sau de fotocopiat