background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

83A

83A-39

ALP21

Martor luminos lunetă spate cu încălzire nu se aprinde

Emiţător mesaj: Unitate Centrală Habitaclu

Efectuaţi o diagnosticare a UCH.
Trataţi defectul sau defectele eventuale.

Verificaţi prezenţa a + 12 V în pinul 17 al conectorului negru al tabloului de bord, cu contactorul apăsat.
Dacă absenţă a + 12 V, verificaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii:

Platină accesoriu releu conector negru pin 3 

 Pin 17 conector negru al tabloului de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare.

Tdb L90