background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

83A

83A-36

ALP18

Martorul luminos defecţiune încărcare baterie rămâne aprins 

(motor pornit)

Informaţie furnizată de alternator

Controlaţi circuitul de încărcare.
Reparaţi dacă este necesar.

Manipulaţi fasciculul de cabluri între alternator şi tabloul de bord astfel încât să reperaţi o stingere a martorului 
luminos.
Căutaţi eventualele agresiuni asupra fasciculului de cabluri, verificaţi starea şi branşarea conectorilor. Reparaţi 
dacă este necesar.

Dacă problema persistă, debranşaţi conectorul tabloului de bord apoi verificaţi izolarea în raport cu masa legăturii:

Conector negru alternator pin 1 

 Pin 13 al conectorului negru tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare.

Tdb L90