background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

83A

83A-34

ALP16

Martorul luminos antidemaraj rămâne aprins sau clipeşte în rulaj

Emiţător mesaj: Unitate Centrală Habitaclu

Martorul luminos antidemaraj rămâne aprins.

Efectuaţi o diagnosticare a antidemarajului.
Verificaţi ca martorul luminos antidemaraj să se stingă apoi să se aprindă, în momentul activării comenzii "AC005".

Întrerupeţi contactul apoi debranşaţi conectorul negru al UCH.
Dacă martorul luminos nu mai este aprins cu contactul pus, UCH poate fi cauza, contactaţi techline.

Dacă martorul luminos este în continuare aprins, verificaţi izolarea la + 12 V şi absenţa rezistenţei parazite a 
legăturii:

Conector negru EH1 UCH pin 32 

 Pin 1 al conectorului negru tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Martorul luminos antidemaraj clipeşte în rulaj.

Efectuaţi o diagnosticare a antidemarajului.
Verificaţi dacă indexul "ET130" devine STINS cu motorul pornit.
Dacă nu este cazul, (consultaţi 82A, Antidemaraj, Funcţionare sistem).

Întrerupeţi contactul apoi debranşaţi conectorul negru al UCH.
Dacă martorul luminos nu mai este aprins cu contactul pus, UCH poate fi cauza, contactaţi techline.

Dacă martorul luminos este în continuare aprins, verificaţi izolarea la + 12 V şi absenţa rezistenţei parazite a 
legăturii:

Conector negru EH1 UCH pin 32 

 Pin 1 al conectorului negru tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare.

Tdb L90