background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

83A

83A-33

Dacă funcţionarea luminilor de direcţie este anormală, efectuaţi o diagnosticare a UCH.

ALP15

Martorul luminos lumini semnalizare direcţie funcţionează în 

mod incoerent

Emiţător mesaj: Unitate Centrală Habitaclu

Verificaţi branşarea şi starea conectorilor.
Reparaţi dacă este necesar.

Debranşaţi conectorii tabloului de bord şi ai UCH apoi verificaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei 
parazite a legăturii:

Conector negru EH1 UCH pin 5 

 Pin 15 al conectorului negru tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare.

Tdb L90