background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

83A

83A-32

ALP14

Martorul luminos ABS funcţionează în mod incoerent

Emiţător mesaj: calculator ABS

Martorul luminos ABS rămâne în permanenţă stins chiar în momentul punerii contactului.

Efectuaţi o diagnosticare a ABS-ului. 
Trataţi defectul sau defectele eventuale.

Verificaţi branşarea şi starea conectorilor. 
Reparaţi dacă este necesar.

Debranşaţi calculatorul ABS şi verificaţi aprinderea martorului luminos pe tabloul de bord.
Dacă martorul luminos nu se aprinde, verificaţi izolarea în raport cu masa, continuitatea şi absenţa rezistenţei 
parazite a legăturii:

Calculator ABS pin 22 

 Pin 16 al conectorului gri tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

Martorul luminos ABS rămâne în permanenţă aprins.

Efectuaţi o diagnosticare a ABS-ului.
Trataţi defectul sau defectele eventuale.

Verificaţi branşarea şi starea conectorilor.
Reparaţi dacă este necesar.

Verificaţi izolarea în raport cu + 12 V, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii:

Calculator ABS pin 22 

 Pin 16 al conectorului gri tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Cu calculatorul ABS branşat, contactul pus, tabloul de bord debranşat, verificaţi izolarea în raport cu masa în 
pinul 16 al conectorului gri al tabloului de bord.
Dacă prezenţă a masei, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare.

Tdb L90