background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

83A

83A-28

ALP10

Martorul luminos lumini de întâlnire funcţionează în mod 

incoerent

Urmaţi acest demers de diagnosticare numai dacă:
– luminile de întâlnire sunt aprinse şi martorul luminos rămâne stins,
– luminile de întâlnire sunt stinse şi martorul luminos rămâne aprins.

Luminile de întâlnire sunt aprinse dar martorul luminos rămâne stins.

Verificaţi branşarea şi starea conectorilor.
Reparaţi dacă este necesar.

Manetă de iluminare în poziţia lumini de întâlnire aprinse.
Verificaţi prezenţa a + 12 V în pinul 19 al conectorului negru tablou de bord.
– Dacă prezenţă a + 12 V, înlocuiţi tabloul de bord.
– Dacă absenţă a + 12 V, verificaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii:

Cutie siguranţe habitaclu pin S9 

 Pin 19 al conectorului negru tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Luminile de întâlnire sunt stinse dar martorul luminos rămâne aprins.

Verificaţi branşarea şi starea conectorilor.
Reparaţi dacă este necesar.

Manetă de iluminare în poziţia repaus.
Verificaţi prezenţa a + 12 V în pinul 19 al conectorului negru tablou de bord.
– Dacă absenţă a + 12 V, înlocuiţi tabloul de bord.
– Dacă prezenţă a + 12 V, verificaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturii:

Cutie siguranţe habitaclu pin S9 

 Pin 19 al conectorului negru tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare.

Tdb L90