background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Diagramă arbore de localizare pene

83A

83A-23

ALP5

Martorul luminos defect injecţie gravitate 2/temperatură apă 

rămâne aprins

Emiţător mesaj: calculator injecţie

Efectuaţi o diagnosticare a injecţiei.
Trataţi defectul sau defectele eventuale.

Verificaţi izolarea, continuitatea şi absenţa rezistenţei parazite a legăturilor:

Calculator injecţie pin 9 

 Pin 2 al conectorului negru tablou de bord

Reparaţi dacă este necesar.

Dacă problema persistă, contactaţi techline.

DUPĂ REPARAŢIE

Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare.

Tdb L90