background image

10A-86

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Parte inferioară motor: Control

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

I - CONTROL CARTER CILINDRI

a Dispozitive de măsurare indispensabile:

comparator,

suport comparator,

riglă chiulasă,

jojă de înălţime,

micrometru,

picior cu culisă.

1 - Verificare suprafaţă de îmbinare carter cilindri

a Verificaţi cu ajutorul unei rigle pentru chiulasă şi cu

un set de cale deformarea suprafeţei de îmbinare
care nu trebuie să fie mai mare de 0,03 mm.

2 - Măsurarea diametrului palierelor arborelui cotit 
de pe carterul cilindrilor

a Remontaţi capacele palierelor arborelui cotit punând

capacul Nr.1 lângă volantul motor.

a Strângeţi la cuplu şi la unghi şuruburile capacelor

palierelor arborelui cotit (25 N.m + 47° ±

±

±

± 5°)

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1493-01

Dispozitiv de centrare
cuzineţi paliere arbore
cotit (motoare K)

Material indispensabil

comparator

suport comparator

riglă chiulasă

jojă de înălţime

micrometru

picior cu culisă

Cupluri de strângerem

şuruburi capace paliere
arbore cotit

25 N.m + 47°

±

±

±

± 5°

102786

ATENŢIE

Nici o rectificare a carterului cilindrilor nu este
autorizată.