background image

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Diagnosticare - Prefaţă

83A

83A-4

5. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE

Orice operaţiune asupra unui element necesită respectarea regulilor de securitate pentru a evita orice pagubă 
materială sau umană:
– verificaţi încărcarea corespunzătoare a bateriei pentru a evita orice degradare a calculatoarelor în caz de sarcină 

redusă,

– utilizaţi testerele adecvate.

6. FUNCŢIE AUTODIAGNOSTICARE

Lista dispozitivelor de vizualizare testate constă în: 
activarea indicatoarelor cu ace şi a indicatoarelor numerice ale afişajului cu cristale lichide.

ATENŢIE
Martorii luminoşi sunt pilotaţi prin intermediul unei legături filare (comandă clasică printr-un fir care leagă martorul 
luminos de calculator); aceştia nu sunt testaţi de tabloul de bord.
Pentru testul martorilor luminoşi, utilizaţi un tester de diagnosticare (CLIP sau NXR) în mod comandă " test martor 
luminos defect
" al calculatoarelor care pilotează martorul luminos de verificat, exceptând martorul luminos nivel 
minim de carburant care este testat de tabloul de bord.
Eventuala defecţiune a unui martor luminos necesită înlocuirea tabloului de bord.

Tdb L90