background image

10A-85

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Parte inferioară motor: Curăţare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

CURĂŢARE PARTE INFERIOARĂ MOTOR

a Curăţaţi: 

- carterul cilindrilor,

- arborele cotit,

- carterul inferior de ulei,

- carterul de închidere arbore cotit,

- capacele palierelor arborelui cotit.

IMPORTANT

- Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor

din aluminiu.

- Purtaţi ochelari.

- Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

- Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul

DECAPJOINT pentru a dizolva partea de
garnitură care a rămas lipită.

- Aplicaţi produsul pe partea de curăţat; aşteptaţi

circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu
o spatulă de lemn.

ATENŢIE

- În momentul curăţării pieselor, este obligatoriu

să nu loviţi piesele între ele existând riscul de a
deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările
lor provocând o degradare a motorului.

- Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă în cele

din urmă să provoace o distrugere rapidă a
motorului.

- Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele

vopsite.

- Curăţaţi carterul cilindrilor cu grijă pentru a evita

ca aceste corpuri străine să fie introduse în
conductele de alimentare şi de retur ulei.

- Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să

antreneze obturarea diferitelor conducte de
alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea
rapidă a motorului.