background image

ANTIDEMARAJ

Diagnosticare - Interpretare stări

82A

82A-27

Nr. Program: 522

Nr. Vdiag: 09 

Diagnosticare - Interpretare stări

ET002

COD CHEIE PRIMIT

INSTRUCŢIUNI

Asiguraţi-vă ca nici un defect să nu fie prezent sau memorat.
Starea este "DA" la punerea contactului (+ După contact) cu o cheie validă.
Dacă starea rămâne la "NU", încercaţi cu o altă cheie care aparţine vehiculului înaintea 
oricărei intervenţii.

ET002: "NU" contact pus şi cheie care aparţine vehiculului

Verificaţi ca starea ET154 "Prezenţă + 12 V după contact" să fie "ACTIV" cu contactul prezent.

Scoateţi orice obiect metalic prezent pe portchei şi reîncercaţi.

Puneţi contactul cu cheia unui alt vehicul schimbând inserţiile cheii:
Dacă starea "COD CHEIE PRIMIT" devine "DA", înlocuiţi cheia vehiculului.
Dacă starea "COD CHEIE PRIMIT" rămâne la "NU", verificaţi conectica dintre bucşa transponder şi Unitatea 
Centrală Habitaclu.

Înlocuiţi bucşa transponder.

DUPĂ REPARAŢIE

Refaceţi o diagnosticare a sistemului.
Trataţi celelalte defecte eventuale.
Ştergeţi defectele memorate.