background image

ANTIDEMARAJ

Diagnosticare - Control conformitate

82A

82A-25

Nr. Program: 522

Nr. Vdiag: 09

TEST STĂRI

Este posibil controlând stările să determinaţi o pană pe vehicul datorită diferitelor informaţii aduse.

ET154: Prezenţă + 12 V după contact
ET002: Cod cheie primit
ET003: Cod cheie valid
ET017: Antidemaraj activ

Dacă

ET154 stare activ
ET002 stare DA
ET003 stare DA
ET017 stare NU

– Controlaţi injecţia cu testerul şi vedeţi dacă, calculatorul de 

injecţie nu este blocat

– Controlaţi comunicaţia UCH - calculator de injecţie

Dacă

ET154 stare activ
ET002 stare DA
ET003 stare NU
ET017 stare DA

– Cheia codată nu aparţine vehiculului
– Dacă cheia aparţine vehiculului atunci procedaţi la o realocare a 

cheilor

– Dacă cheia tot nu funcţionează, înlocuiţi cheia

Dacă

ET154 stare activ
ET002 stare NU
ET003 stare NU
ET017 stare DA

– Cheia nu funcţionează sau nu corespunde gamei vehiculului