background image

10A-83

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Atelaj mobil: DEMONTARE

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

I -DEMONTARE ATELAJ MOBIL

a

a Demontaţi:

- piuliţele capacelor bielelor,

- capacele bielelor,

- ansamblurile « bielă-piston ».

a Reperaţi sensul de montare a capacelor palierelor

arborelui cotit.

a Demontaţi:

- şuruburile capacelor palierelor arborelui cotit,

- capacele palierelor arborelui cotit,

- arborele cotit.

II - EXTRAGERE AXE PISTOANE

a Demontaţi segmentele cu ajutorul unui cleşte pentru

segmente.

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 574-22

Scule şi dispozitive
pentru înlocuirea axelor
pistoanelor

103280

ATENŢIE

Nu utilizaţi punctatorul sau aparatul de gravare
pentru reperarea capacelor bielelor, pentru a
evita orice început de fisură a bielei.

Utilizaţi un creion care nu se şterge.

Notă:

Reperaţi obligatoriu poziţia cuzineţilor arborelui
cotit deoarece clasa poate fi diferită pe fiecare
palier.

20160