background image

ANTIDEMARAJ

Diagnosticare - Configurări şi programări

82A

82A-18

Nr. Program: 522

Nr. Vdiag: 09

PROCEDURĂ DE ALOCARE CHEI

Intraţi în dialog cu sistemul "Antidemaraj".

În meniul "Mod comenzi", "Comandă specifică", validaţi comanda SC028 "Programare cheie".

Testerul afişează "Scoateţi cheia din contactorul antifurt".
Testerul afişează "Introduceţi codul service".

Cu contactul întrerupt, introduceţi codul secret service (12 caractere hexazecimale) şi validaţi-l cu tasta ENTER.

Testerul afişează "Atenţie, cheile neprezentate nu vor mai fi active. Relansaţi procedura pentru a le realoca": 
programarea este în curs.

Testerul afişează "Introduceţi cheia în contactorul antifurt şi puneţi contactul apoi validaţi": puneţi contactul cu 
o cheie a vehiculului sau o cheie neiniţializată.

Ecranul afişează "1 cheie înregistrată", apoi "validaţi", apoi "scoateţi cheia din contactorul antifurt". 
Testerul propune "Doriţi să înregistraţi o altă cheie?".

Pentru a aloca cheile suplimentare puneţi contactul câteva secunde cu celelalte chei ale vehiculului de alocat 
(maxim trei) apoi validaţi.
Ecranul afişează "2, 3 sau 4 chei înregistrate" apoi "scoateţi cheia din contactorul antifurt".

Acest mesaj apare în egală măsură în caz de pierdere a dialogului cu Unitatea Centrală Habitaclu, de întrerupere 
baterie...

CAZURI PARTICULARE

Dacă ecranul afişează:

"Unitatea Centrală Habitaclu este neiniţializată. Lansaţi procedura de programare a Unităţii Centrale 
Habitaclu
": Unitatea Centrală este neiniţializată. Este imposibil să alocaţi chei pentru o Unitate Centrală Habitaclu 
necodată.

"Verificaţi codul service", codul introdus este incorect, controlaţi apoi reîncercaţi introducerea. Dacă cheia nu 
corespunde Unităţii Centrale Habitaclu a vehiculului, testerul afişează "procedură întreruptă: atenţie, cheile 
alocate vehiculului sunt cele care erau alocate înainte de lansarea procedurii. Cheile prezentate înainte de 
întreruperea procedurii nu mai sunt neiniţializate şi nu pot fi alocate decât acestui vehicul
".

IMPORTANT
În cazul în care toate cheile sunt indisponibile, va fi necesar să realizaţi o procedură de realocare în continuare cu 
totalitatea cheilor.

ATENŢIE
Acestea trebuie să fie foste chei ale vehiculului sau chei noi necodate.
Testerul afişează "Scriere date în memorie", Unitatea Centrală Habitaclu este codată şi cheile sunt alocate. Mai 
multe secunde sunt necesare în timpul acestui mesaj, pentru a ieşi din realocare.

ATENŢIE
Între fiecare operaţie intervalul maxim este de 5 min, dacă nu procedura este anulată. Testerul afişează atunci 
mesajul "procedură întreruptă: atenţie, cheile alocate vehiculului sunt cele care erau alocate înainte de 
lansarea procedurii. Cheile prezentate înainte de întreruperea procedurii nu mai sunt neiniţializate şi nu 
pot fi alocate decât acestui vehicul
".