background image

ANTIDEMARAJ

Diagnosticare - Prefaţă

82A

182A

Nr. Program: 522

Nr. Vdiag: 09

ANTIDEMARAJ

Diagnosticare - Prefaţă

1. APLICABILITATE DOCUMENT

Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă pentru toate calculatoarele corespunzătoare următoarelor 
caracteristici:

2. ELEMENTE INDISPENSABILE LA DIAGNOSTICARE

Tip documentaţie

Metode de diagnosticare (prezentul document):
– Diagnosticare asistată (integrată în testerul de diagnosticare), hârtie (Manual de Reparaţie sau Notă 

Tehnică), Dialogys.

Scheme electrice:
– Visu-Schemă (CD-ROM), hârtie.

Tip testere de diagnosticare

– CLIP

Tip scule şi dispozitive indispensabile

În cazul în care informaţiile obţinute cu testerul de diagnosticare necesită verificarea continuităţii electrice, 
branşaţi bornierul Elé. 1622 sau bornierul universal Elé. 1681.

3. REAMINTIRI

Demers

Pentru a diagnostica calculatorul vehiculului, branşaţi testerul de diagnosticare şi efectuaţi operaţiile dorite.

Vehicul (e): L90 
Funcţie aferentă: Antidemaraj

Nume calculator: UCH
Nr. program: 522
Nr. VDIAG: 09

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Multimetru

Elé. 1622

Bornier cu 55 căi

Elé. 1681

Bornier universal

IMPORTANT
– Toate controalele cu bornierul Elé. 1622 sau Elé. 1681 trebuie să fie efectuate cu bateria debranşată.
– Bornierul nu este conceput decât pentru a fi utilizat cu un multimetru. Nu alimentaţi niciodată punctele de control 

la 12 V.

82A-1