background image

88C-12

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Procedură de distrugere

L90

88C

Utilizaţi obligatoriu dispozitivul (Elé. 

1287) şi

cordoanele de adaptare (Elé. 1287-1) şi (Elé. 1287-02).

I - PRETENSIONATOARE ŞI RULOARE 
PIROTEHNICE

1 - Distrugere piesă montată pe vehicul

Scoateţi vehiculul în exteriorul atelierului.

Branşaţi dispozitivul de distrugere (Elé. 1287) pe
pretensionator după ce aţi demontat capacul glisierei
scaunului.

Derulaţi totalitatea cablajului dispozitivului astfel încât
să staţi destul de departe de vehicul (aproximativ zece
metri) în timpul declanşării.

Legaţi la loc cele două fire de alimentare a
dispozitivului la o baterie.

Verificaţi ca nimeni să nu se găsească în apropiere.

Procedaţi la distrugerea pretensionatorului apăsând
simultan pe cele două butoane împingătoare ale
aparatului.

2 - Distrugere piesă demontată din vehicul

Procedaţi la fel ca pentru airbag-ul frontal, într-o
suprapunere de pneuri vechi.

II - AIRBAG-URI

Distrugerea acestor piese nu poate fi realizată decât
demontată, în exteriorul atelierului.

Branşaţi cablajul corespunzător.

IMPORTANT

Pentru a evita orice risc de accident, generatoarele
de gaz pirotehnic trebuie să fie declanşate înainte
de casarea vehiculului sau a piesei separate.

ATENŢIE

Procedura de distrugere nu este aplicabilă dacă
reglementarea locală impune o procedură specifică
validată şi difuzată de serviciul metode,
diagnosticare şi reparaţie.

96832

IMPORTANT

Nu utilizaţi elementele pirotehnice ca piesă de
refolosire. Pretensionatoarele sau airbag-urile unui
vehicul destinat casării trebuie obligatoriu să fie
distruse.

ATENŢIE

- Fiecare piesă este destinată unui tip de vehicul şi

nu trebuie în nici un caz să fie montată pe un altul.
Piesele nu sunt interschimbabile.

- Nu declanşaţi pretensionatoarele care trebuie să

fie returnate în cadrul garanţiei pentru o problemă
la peduncul. Acest lucru face imposibilă analiza
piesei de către furnizor. Returnaţi piesa defectă în
ambalajul piesei noi la techline.