background image

88C-11

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Airbag frontal pasager

L90

88C

El este fixat sub planşa de bord în faţa pasagerului faţă.

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

DEMONTARE

a Demontaţi planşa de bord (consultaţi 8 3 A ,

Instrument tablou de bord, Planşă de bord).

a Demontaţi piuliţele de fixare a modulului airbag-ului.

a Debranşaţi:

- conectorul,

- fişa masei.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a modulului

airbag-ului (8 N.m).

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

piuliţe de fixare a
modulului airbag-ului

8 N.m

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al
sistemului de securitate, blocaţi obligatoriu
calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de
diagnosticare (consultaţi 88C, Airbag-uri şi
pretensionatoare, procedură de blocare
calculator airbag
). Atunci când această funcţie
este activată, toate liniile de declanşare sunt
inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de
bord se aprinde (contact pus).

IMPORTANT

Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice
(airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei
surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul
declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor.

107806

107809

ATENŢIE

- În momentul declanşării airbag-ului frontal

pasager, anumite piese trebuie obligatoriu să fie
înlocuite (Consultaţi 88C, Airbag şi
pretensionatoare, Precauţii pentru reparaţie
).

- La fiecare demontare a airbag-ului pasager,

înlocuiţi obligatoriu piuliţele din tablă care
fixează modulul pe planşa de bord.

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie: Demontare - remontare
).

ATENŢIE

- Efectuaţi un control al calculatorului airbag-ului

cu ajutorul testerului de diagnosticare.

- Dacă totul este corect, deblocaţi calculatorul, în

c a z   c o n t r a r   ( c o n s u l t a ţ i  M R   3 9 0 ,
Diagnosticare
).