background image

88C-10

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Airbag frontal şofer

L90

88C

a Debranşaţi conectorul modulului airbag-ului.
a Demontaţi modulul airbag-ului.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Montaţi conectorul.
a Poziţionaţi airbag-ul pe volan.

a Strângeţi la cupluri:

şurubul volanului (44 N.m),

şuruburile de fixare a modulului airbag-ului

(6,5 N.m).

107811

IMPORTANT

- Airbag-ul este echipat cu un conector care trece

în scurtcircuit atunci când este debranşat,
pentru a evita orice declanşare accidentală.

- Pentru casarea unui airbag nedeclanşat,

( c o n s u l t a ţ i  

8 8 C ,   A i r b a g - u r i   ş i

pretensionatoare, Procedură de distrugere).

ATENŢIE

- În momentul declanşării unui airbag, anumite

piese trebuie obligatoriu să fie înlocuite
(Consultaţi  88C, Airbag şi pretensionatoare,
Precauţii pentru reparaţie
).

- În caz de demontare a volanului, înlocuiţi

şurubul de fixare a volanului şi şuruburile de
fixare a modulului airbag-ului.

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie: Demontare - remontare
).

ATENŢIE

- Efectuaţi un control al calculatorului airbag-ului

cu ajutorul testerului de diagnosticare.

- Dacă totul este corect, deblocaţi calculatorul, în

c a z   c o n t r a r   ( c o n s u l t a ţ i  M R   3 9 0 ,
Diagnosticare
).