background image

88C-9

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Airbag frontal şofer

L90

88C

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

DEMONTARE

a Rotiţi volanul cu un sfert de tură.
a Demontaţi şuruburile de fixare a modulului airbag-

ului şofer prin spatele volanului (fişă în stea 30).

a Demontaţi modulul airbag-ului.

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

şurub volan

44 N.m

şuruburi de fixare a
modulului airbag-ului

6,5 N.m

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al
sistemului de securitate, blocaţi obligatoriu
calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de
diagnosticare (consultaţi 88C, Airbag-uri şi
pretensionatoare, procedură de blocare
calculator airbag
  ). Atunci când această funcţie
este activată, toate liniile de declanşare sunt
inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de
bord se aprinde (contact pus).

IMPORTANT

Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice
(airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei
surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul
declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor.

109242

107810