background image

88C-3

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Calculator

L90

88C

DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Declipsaţi capacul şurubului consolei.

a Demontaţi şurubul (1).
a Extrageţi garnitura consolei (2) a levierului de frână

de parcare.

a Declipsaţi burduful levierului de viteze.
a Demontaţi şurubul (3).

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
calculatorului

6,5 daN.m

ATENŢIE

Înainte de demontarea unui element al sistemului
de securitate, blocaţi calculatorul airbag-ului cu
ajutorul testerului de diagnosticare. Atunci când
această funcţie este activată, toate liniile de
declanşare sunt inhibate şi martorul luminos airbag
de pe tabloul de bord se aprinde continuu (contact
pus).

107825

107826

107827

1

2

3